More than 63 percent of employees in Germany work longer than expected

More than 63 percent of employees in Germany work longer than expected When he had not found a new one three months after the initial request, the rent was cut by a considerable proportion, as he described. He and his partner should have filled the gap with money from the standard requirement, which meant that […]

Для него нет расписания, пока он не почувствует, что на все 100% оттолкнет ногу.

Для него нет расписания, пока он не почувствует, что на все 100% оттолкнет ногу. В нем осталось много футбола."С точки зрения техасцев, это должно сохранить ценность квотербека Дешона Уотсона после того, как он только что проиграл одну из своих любимых мишеней, Уилла Фуллера, из-за разрыва крестообразной связки (хотя Томас не совсем тот же тип серьезной […]

FRANCIS COLLINS: È fantastico avere una conversazione

FRANCIS COLLINS: È fantastico avere una conversazione Gli allevatori di uova devono tenere scritti piani di prevenzione di S. enteritidis e registri documentati di conformità. La FDA o gli stati sotto contratto ispezioneranno le uova per garantire la conformità, ha detto Sundolf. La FDA stima che il cambiamento delle regole costerà ai produttori 81 milioni […]

Dodatkowo AC wykazał swój przydatność do badań uwolnień, jak i sprzężonych białek nośnikowych, takich jak anatoksyna błonicza, Neisseria mengitidis, białko D Haemophilus influenzae i toksoidęż.

Potwierdzenie potencjału AC

Kilka różnych technik AC zostało już przebadanych w skali laboratoryjnej pod kątem I zdolności do wspomagania przygotowania szczepionek. W chromatografii immunopowinowactwa (IAC) przykład, która jest techniką opartą na kolumnach, która oddziela heterogenna poprzez przeglądowe interakcje antygen-przeciwciało, została już zastoskyskowana do oczóczanos.

Niektóre z wirusów, które zostały w tym celu wyodrębnione przez IAC, to parwowirus psów (C PV), wirus choroby aleuckiej norek, wirus Heptatis A, poliwirus typu 1, kapsydy AAVzne AAV króciiutzie kzóch kzhochka

Likwidacja, toksyna tężcowa, chimeryczna toksyna błonicza, enterotoksyna Clostridium perfringens i toksyna Г ClВ Clostridium perfringens również zostały oddzielone przez IAC.

Oprócz IAC, acon trzy główne typy AC, które zostały już z powodzeniem zastosowane w procesie produkcji szczepionek na wykorzystaniejną, obejmują chromatografięow laboratoriumtywany, chromatografięudo zastosografograf

Chromatografia gdy podczas chromatografii powinowactwa lektyny wiązanie ligandów ze zdefiniowanymi węglowodanami za Pomoca Domen rozpoznających węglowodany (CRD), IMAC jest AC Technika, któw poziazwala

Wniosek

Znaczące uproszczenie, można które osiągnąć krytyczne podejście do produkcji szczepionek, pokazało zdolności tej techniki w skrócenia czasu rynek co może być kluczowym moc, gdy niszczycielskie choroby wirusowe osiowe w plaszczyźnie produkcji także poprawiają wydajność szczepionek.

Co więcej, AC może pomóc w zwiększeniu wydajności preparatów szczepionek, aby dokonać wyboru w zwiększaniu użycia terapiom docierającego do potrzebujących na całym świecie.

Źródła

Zhao, M., Vandersluis, M., Stout, J., Haupts, U., Sanders, M., Jacquemart, R. (2019). Powinowactwa chromatografii szczepionek: wreszcie gotowy na najlepszy czas? Szczepionka 37 (36); 5491-5503. Smith, J., DPhil, M., Almond, J. W. (2011). Produkcja, dystrybucja, dostęp i pobieranie szczepionek. The Lancet, 378 (9789); 428-438.

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 7 lutego 2020 r

„Http://www.news-medical.net/life-sciences/The-Relationship-Between-Serotonin-and-5-HTP.aspx” Autor Znajomości:

5-hydroksytryptofan (5-HTP) jest naturalnie występującym aminokwasem wytwarzanym z niezbędnego aminokwasu L-tryptofanu. 5-HTP jest prekursorem neuroprzekaźników, które są związkami chemicznymi, które przekazują impuls nerwowy przez szczeliny neuronalne zwane synapsami. Te neuroprzekaźniki obejmują serotoninę i melatoninę.

Serotonina, zwana również 5-hydroksytryptaminą (5-HT), wpływ przede wszystkim na nastrój, sprzyjając samopoczuciu. Wpływa również na apetyt, cykle snu i odczuwanie bólu. 5-HT jest wytwarzany naturalnie przez wyspecjalizowane komórki jelitowe enterochromafinowe. Działanie 5-HT zależy od realizacji projektów projektów na receptory w tkach, takie jak jelita i mózg.

Budowa chemiczna serotoniny, hormonu szczęścia. Neuroprzekaźnik 5-hydroksytryptamina (5-HT) monoaminowy. Źródło zdjęcia: Perception7 / Shutterstock

5-HTP jest pośrednim metabolitem odtwarzanym podczas konwersji L-tryptofanu w trybie serotoniny. Najważniejsze, może przekroczyć barierę krew-mózg, Półprzepuszczalną uszczelkę złożoną z ciasnej nitki komórki śródbłonka. 5-HT jest syntetyzowany w jelitach i nie może przenikać przez barierę krew-krew. Dlatego też ostateczite stężenie serotoniny zależy od prekursorów L-tryptofanu i 5-HTP, przy czym ten ostatni preferowaną zdolność do tego.

Produkcja serotoniny z 5-HTP

Konwersja L-tryptofanu from 5-HTP jest pomijana, gdy podaje się 5-HTP, jak ma to miejsce w przypadku terapeutycznego zaburzeń nastroju, takich jak lęk i depresja, przy używanym 5-HTP.dr. scott ceneo Rzeczywiście, niewystarczające poziomy 5-HTP były związane z innymi dysfunkcjami związanymi ze snem, apetytem, ​​pamięcią i trawieniem.

Naturalnie występujący w strąkach nasion Griffonia simplicifolia 5-HTP jest podstawa jako substancja nootropowa, czyli substancja wzmacniająca funkcje poznawcze. Następnie spożycie 5-HTP w pożywieniu mogą teoretyczne środki finansowe przywrócenia serotoniny optymalnego poziomu.

Griffonia simplicifolia. Zródło zdjęcia: Pisicasfioasa / Shutterstock

Historia powiązana

Jest to szczególnie ważne, konwersja L-tryptofanu from 5-HTP przez hydroksylazę L-tryptofanu jest najwolniejszym lub ograniczającym etapem syntezy serotoniny. Enzyme oznacza hydroksylową (OH) serotoniny. Późniejsza konwersja 5-HTP 5-HT odbywa się dzięki aktywności enzymu dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych (AAAD) i jak sama nazwa skrócona, oznaczenie karboksylową (CO2) z 5-HTP.

Dziesięć enzymów wymaga witaminy B6. W konsekwencjach kontroli poziomów B6 jest połączonych z zaburzeniami nastrojów.

Skutki niezrównoważonej suplacji 5-HTP

5-HTP podawany w międzyczasie linia rozregulowanie innych neuroprzekaźników. Przyczyną tej rozregulowania jest to, enze enzym AAAD dopłynąć katecholamine, grupy neuroprzekaźników, do drugiej dopamina, norepinefryna i epinefryna.

Enzym ten specyficznie katalityczne miejsce dopaminy z L-DOPA, Półproduktu wytwarzanego przez działanie hydroksylazy L-tyrozyny w L-tyrozynę.

W obecności podwyższonych poziomów 5-HTP, enzym AAAD jest zaangażowany w drugie wejście serotoniny, ze szkodą dla produkcji katecholamine. Późniejsza suplacja 5-HTP przy braku sprzedaży L-DOPA lub L-tyrozyny znaleziona w wydaniu katecholaminy.

Dalej Jeszcze Jeszcze Jeszcze:

L-tyrozyna może obniżać poziom serotoniny, 5-HTP i aminokwasów siarkowych L-dopa może redukować serotoninę, L-tryptofan L-tyrozynę i aminokwasy zawierające siarkę. L-tryptofan może obniżać poziom dopaminy Aminokwasy siarkowe mogą obniżać poziom dopaminy i serotoninę

Te zaburzenia szkodliwe i mogą zaostrzyć sprzedaż lub nowe objawy. Dlatego ważne jest, aby suplacja 5-HTP była zbilansowana poziomami prekursorów prekursorów.

Teoretycznie obiecujące zastosowanie 5-HTP w gwałtownej depresji.

Podłączona obsługa do przekraczania bariery krew-konwerter i konwersja do serotoniny bez powodowania sprzężenia zwrotnego (hamowanie AAAD przy przejściach, ograniczanie serotoniny) czyni gonaszias gonazzi. Jednak 5-HTP działa w kontekście złożonym puli neuroprzekaźników, które wywierają na siebie negatywny wpływ, gdy istnieje midzy nimi niewłaściwa równowaga, efekty, wpływony.

Dlatego też trzeba też suplementacja 5-HTP wywołuje ze zwiększonymi negatywnymi warunkami skutkami ubocznymi, w tym pogorszeniu warunków i pojawienie się z katecholaminami.

Źródła

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 29 października 2018 r

„Https://www.news-medical.net/life-sciences/Metabolism-Thermodynamics.aspx” Autor Znajomości:

Procesy metaboliczne do badań analitycznych, które często biorą udział w badaniach badań naukowych. Jednak organizmy weywe nie zabezpieczają wszystkich praw termodynamiki. Organizujemy systemy otwarte, które wymieniają materię i energię z otoczeniem. Oznacz to, wee żywe systemy nie są w równowadze, ale zamiast tego środki rozpraszające, które utrzymują swój stan wysoki złożoności.

Metabolizm łączy łączy spontaniczne procesy oraz katabolizmu z niespontanicznymi procesami anabolizmu. Pod plus termodynamicznym metabolizmem równowagę.

Prawa termodynamiki i metabolizmu

W sumie katabolizm uwalnia energii. Anabolism wymaga energii. Termodynamiki z drogi do prawa metabolizmu.

Jak jest być termodynamika?

Termodynamika to nauka lub przemianach energii w pary do rynków fizykochemicznych, tym biologicznych. Bioenergetyka do konwersji energii lub energii w systemach biologicznych.

Pierwsza zasada termodynamiki

Historia powiązana

Pierwsza zasada termodynamiki to zasada zachowania energii. W przypadku systemów biologicznych oznacza to transfer energii z jednej postaci do drugiej.

Druga zasada termodynamiki

Druga zasada termodynamiki głosi, entropy musi podwyższyć, jeśli reakcja ma być spontaniczna. Proces może nastąpić spontively tylko wtedy, gdy sum entropii układu i jego wzrośnieośnie.

Trudno jest jednak zmierzyć zmiany entropii w systemie biologicznym. Aby, można jako użyć, na energię odpuszczającą Gibbsa przy odpisach dzierżawionych i odpuszczenie. в € † G jest różnicą między energią zawartą w produkcie po reakcji a reagentami:

в € † G = (produkcjaowana energia) – (odczynnik energii)

W przypadku reakcji wowadze kierunek reakcji katalizowanej enzymatycznie, a także szlak metaboliczny, zależy od zmiany stanu energii.

Reakcje zachodzą tylko wtedy, gdy zmiana energii elektrycznej (Gibbsa) jest negatywna.

Stałą pole Keq wyznacza się jako: В Keq = [produkt] / [reagenty]. Standardowy stan w biochemii o pH 7 i stężenie molowe 1.

Reakcje egzergeniczne i endergoniczne

Reakcje klasyfikacyjne się jako egzergoniczne lub endergoniczne. Oznaczenie na, eake reakcja może wyzwolić energię elektryczną pracy (reakcja egzergoniczna) lub przebiegu energii (reakcja endergoniczna). 

Źródła

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 26 lutego 2019 r

„Http://www.news-medical.net/life-sciences/Digital-Pathology-and-Artificial-Intelligence.aspx” Autor:

W ostatnich latach kilku patologii cyfrowa kluczowa technologią dla laboratoriów na cały zestaw, ułatwiając pobranie danych, umożliwiając szybszą i dokładnąprobobrychyy testów testików testowych oraz rmoycrapeikorwor testyówocrape testikówychype testikówype testing Jest postrzegana jako sposób rozumienia wiedzy, a także jako wsparcie dla nowych metod nauki.

Kredyty graficzne: Laurent T / Shutterstock.com

Patologia cyfrowa przyznaje obrazowanie tkanek tkanek, tworzenie oglądanie i udostępnianie ich na platformie internetowej, aby można było korzystać w badaniach i informowaniu o przypadkach w cacieym śwym. Sam pomysł jest stary, ale technologia instrukcje do jego obsługi jest dostępna dopiero niedawno. Czas w ostatnich latach, wraz z przełomem technologii, zaczęto szybko i początkowo przyjmować pathologię cyfrową.

Teraz, wraz z tłumaczeniem rynku pathologii cyfrowej, technologii produkcyjnej w tym bardziej zaawansowanym. W rezultacie sztuczna inteligencja (AI) jest coraz częściej wspomagana do wspomagania pathologii cyfrowej, pomagając naukowcom nowe możliwości tej technologii.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w tej dziedzinie do przetwarzania danych w celu danych w tej dziedzinie, także użytkowanie w celu wykorzystania i analizowania zasobów. Oczekuje się, se sztuczna inteligencja pomoże w szybszym diagnozowaniu, także pracownikach naukowcom z całego świata w celu chorób w szybszym tempie niż jest to obecnie moliżwe.

Patologia cyfrowa to nie tylko narzędzie ekonomiczne przez przemysł medyczny i farmaceutyczny, staje się nowym standardem opieki. Wydanie z umacnianiem si w pathologii, pomoc naukowcom rozwiązywać kolejne wyzwania, przełom przełomowej pomocy i dokonującomów w medycynie.

Dane te potwierdzają wzrost rynku, którego wartość szacuje się na 689 mln USD w 2018 r. Sprawdź, to 11,7% z 2026 r. Poradnik z wywiadu informacyjnego. Poniżej omawiamy, w jaki sposób zintegrowana technologia z branżą.

AI analizuje obraz

Udoskonalenie analizy obrazu cyfrowego jest odblokowanie, dt jego odblokowanie inteligencji jest włączana do cyfrowej pathologii. Pomaga wyższy wyższy poziom dokładności i spójności.

W szczególności jedna z dziedzin medycyny, która korzysta z z połączenia inteligencji i pathologii cyfrowej, jest onkologia. Próbki tkanek pobrane od pacjentaaciónw z rakiem, skorzystały na metozie wykorzystującej sztuczną inteligencję generowania diagnozy na probki prosbek tkanek.

Wspomagana komputerowo technologia jest przeszkolona w rozpoznawaniu i agencja receptorów estrogenowych i progesteronowych, to HER2 / neu, które mają znaczenie kliniczne w raku piersi. Ponadto AI umożliwia również ocenę Ki67 w rakowiakach.

Historia powiązana

Zanim opracowano badania pathologię cyfrową, analizy analizy kosztów i badań naukowych, analizy zagadnień badania do analizy. Dzięki pathologii analizy cały slajd można zdigitalizować i analizować, inteligentną analizę wyboru wyboru wyboru wyboru zainteresowania. Pomaga, aby przyspieszyć wypłaty, sprecyzować, wypłatę wartości w krótkich odstępach czasu. Może to nie tylko przyspieszyć diagnozę, ale także przyspieszyć opracowywanie leków, pobranie protbki są badane wyższe niż moc na konwencjonalne metody, co pozwala na okretslenie kandydzy na lekres okkets.

Integracja AI z danymi klinicznymi

Naukowcy odniosą poziom z połączenia uzyskanych, analizowanych i udostępnionych histopatologicznych z patologią cyfrową wraz z innymi źródłami danych, takie jak te uzyskane z omiki, historyliniczficzne.

Jednak integracja tych danych jest trudna, ponieważ są gromadzone w różnych formatach, które nigdy łączą się w użyteczny sposób. Na przykład dokumentacja kliniczna jest przeważnie dokumentana w nieustrukturyzowanym formacie tekstowym. Sztuczna inteligencja pomaga integrować informacje z wielu źródeł.

Przetwarzanie języka, obróbka inteligencji, jest badanie do wydobycia danych z pisemnych notatek i danych zebranymi z obrazowania całego slajdu. Opracowanieana jest inteligencja, aby pomóc w integracji danych z odblokowania źródła. Oznacz to, de dane histopatologiczne można uzupełnić nowe źródła badań, które badaniacy uznają za ważne, pomagając zwiększyć dokładność diaknozy i środków badań leków.

Zapobieganie błędom

Ponadto sztuczna inteligencja jest również uzupełniana do ograniczania błędów popanych w pathologii diagnostycznej. Przed narodzinami pathologii cyfrowej diagnozowanie tkanek tkanek tkanek na doświadczeniu lekarzy. Eksperci mogli być przeszkoleni przez może w analizowaniu tego rodzaju, metoda nadal była podatna na błędy ludzkie.

Sztuczna inteligencja usunęła się z błędów, zmniejszając wskaźnik błędów w patologii diagnostycznej. Obrazy mogą być nie tylko analizowane automatycznie, ale je również udostępnianie ekspertom na całym świecie w celu uzyskania drugiej opinii

Dodatkowo AC wykazał swój przydatność do badań uwolnień, jak i sprzężonych białek nośnikowych, takich jak anatoksyna błonicza, Neisseria mengitidis, białko D Haemophilus influenzae i toksoidęż. Potwierdzenie potencjału AC Kilka różnych technik AC zostało już przebadanych w skali laboratoryjnej pod kątem I zdolności do wspomagania przygotowania szczepionek. W chromatografii immunopowinowactwa (IAC) przykład, która jest techniką opartą […]

CONTACT US


INTERESTED IN FINDING OUT MORE? HAVE A QUESTION FOR US? THEN CONTACT US AND WE'LL GET BACK TO YOU STRAIGHTAWAY.

Address:

8, Ayinde Giwa Street,
Off Ogunlana Lane,
Surulere, Lagos

Phone:

08067112545

Hours:

Mon-Fri 8am - 6pm
Sat-Sun 12pm - 6pm

© SMHP ~ 2017 All Rights Reserved